Bestyrelsen i Favrskov Erhvervsråd
Formand
FormandKent Jeppesen

Nuværende bestyrelse er valgt på ordinær generalforsamling den 27. marts 2019, og er konstitueret på ordinært bestyrelsesmøde den 27. marts 2019.

Øvrige medlemmer

Peter Voigt Bertelsen

Suppleanter

Hans Jørgen Christensen1. suppleant
Solar Venti
Thorvald Horup2. suppleant
Homatic Engineering
Jan Winther3. suppleant
LMO
Hanne Baltzer4. suppleant
Baltzers Bureau
Ole Lønsmann5. suppleant
Vestjysk Bank

Bestyrelsen i Favrskov Erhvervsråd består af fem valgte medlemmer fra det lokale erhvervsliv, samt to politisk udpegede medlemmer fra Favrskov Byråd.

Herunder kan du hente de nyeste vedtægter for Favrskov Erhvervsråd:

Vedtægter vedtaget den 13. maj 2015