Dette indlæg er præsenteret i samarbejde med Anette Priess Gade fra innovationlab.dk

”hvis Danmark skal sikre sig en førerposition for grønne løsninger i et globalt marked, så skal de små og mellemstore virksomheder klædes på til at igangsætte cirkulære økonomiske initiativer i deres egen organisation”. Det giver mening på bundlinjen, for kunderne og miljøet.

Et af de områder man bør holde øje med er Cirkulær økonomi

Som virksomhedsleder kan man godt ligge vågen om natten og tænke ”hvordan sikrer jeg mig, at jeg også er relevant for mine kunder i fremtiden. Hvor bevæger markedet sig hen, hvad skal virksomheden gøre for at følge med, og hvordan prioriterer vi vores indsatser rigtigt”?

Cirkulær økonomi kan blive et af de vigtigste konkurrenceparametre for Danmark, i en fremtid der kalder på fornyelse og gentænkning af den traditionelle lineære økonomi, hvor vi producerer, forbruger og smider væk. Og Danmark har allerede en stærk platform at bygge videre på i kraft af vores satsning på vindmøller og grønne miljøteknologier til bl.a. forbedring af vand- og luftkvalitet. Eksporten af grønne varer og tjenesteydelser voksede med 8% fra 2015 til 2016 og nåede op på 214 mia. kr. i 2016 (kilde: Miljø og fødevareministeriet). Der er fremtid i grønne løsninger – både for virksomheder, vi mennesker og planeten.

Og der skal handles nu – ikke mere snak. Fortsætter vi med at producere, forbruge og smide væk, som vi har gjort hidtil, ser fremtiden sort ud for de næste generationer.

Vi har brug for at gentænke vores økonomi, og måden vi lever på.  Derfor har man både i FN (De 17 Verdensmål) og i EU igangsat initiativer, der kan fremme omstillingen fra en lineær til en cirkulær økonomi.

 

Som konsekvens har den danske regering sat cirkulær økonomi højt på dagsorden og har netop udgivet Danmarks strategi for cirkulær økonomi – herunder 6 konkrete indsatsområder. Og særligt det første indsatsområde er interessant for danske virksomheder, virksomhedsejere og ledere.

#1 Styrke virksomhederne som drivkraft for den cirkulære omstilling

Og så kan man jo tænke ”så er det jo bare med at komme i gang”. Men så nemt er det ikke!

Regeringen henviser i deres rapport til, at man kan konstatere, at SMV’erne er positive overfor cirkulær økonomi, men at virksomhederne ikke føler sig godt nok klædt på til at påtage sig opgaven og starte omstillingen i virksomheden.

Og det billede passer meget godt med vores konklusioner fra egne samtaler med virksomheder: mange af de store danske virksomheder er godt i gang med en grøn omstilling og har igangsat mange initiativer internt for at bidrage til en mere bæredygtig udvikling, men de mindre virksomheder halter både videns- og ressourcemæssigt efter. Regeringen har derfor i deres strategi sat særlig fokus på at igangsætte initiativer, som skal sætte skub i virksomhedernes implementering af cirkulær økonomi (bemærk dette er for indsatsområde 1, der er totalt 6 indsatsområder). De 3 initiativer, som er nævnt i dette indsatsområde, er:

Vi vil i løbet af de næste måneder se, at man i offentligt regi begynder at etablere struktur og organisere sig med mål på at skabe de rammer, der skal til for at gennemføre de nævnte initiativer.

Men man skal ikke læne sig tilbage og vente – toget buldrer fremad og vores nabolande holder sig ikke tilbage.

De gode historier findes allerede, og er beviset på at det giver mening – også for virksomhederne.

Philips Lighting og Schiphol Airport i Amsterdam lavede for nogle år siden en service kontrakt – som kort fortalt går ud på, at Philips skal sikre, at der altid er lys i lufthavnen. Tidligere solgte man produkter – pærer og lamper, men nu sælger man i stedet en service. At sælge en service i stedet for produkter er med til at fremme den cirkulære omstilling, blandt andet vil man som producent have en endnu højere interesse i produktets holdbarhed og vedligeholdelse. Samtidig har man også ejerskab over produktet og kan tage det retur – og gensælge som second-hand eller bruge materialer og delkomponenter igen. Og mindst ligeså vigtigt: man leverer ikke et produkt én gang men har en langvarig kunderelation.

Innovation i nye materialer er et andet område, hvor der sker rigtig meget lige nu – og hvor vi ser et meget stort potentiale både som producent, men også for dem som tør produktudvikle med nye biobaserede eller genbrugs- materialer. Der er flere nye producenter af genbrugsmaterialer – også i Danmark (Plastix i Lemvig, Convert i Rønde m.fl.), ligesom materialer lavet på planter (biobaserede) er et marked i vækst. Hos LEGO har man igennem længere tid haft et stort projekt omkring ”bæredygtige materialer”, og har for nyligt informeret om, at man i 2018 lancerer de første bæredygtige LEGO klodser lavet i et nyt biobaseret materiale – i stedet for det traditionelle plast. For LEGO handler det om at være en ansvarlig virksomhed. Netop reduktion og genbrug af traditionelt plast, er et af de områder, hvor vi ser, at både forbruger og lovgivningen kræver handling fra virksomhederne.

Der er mange flere spændende cases at lade sig inspirere af. Mulighederne for at skabe vækst og gentænke sin virksomhed i et bæredygtigt perspektiv er uanede – og det er netop her, man som virksomhed kan skabe en unik position i markedet – så man også er relevant for sine kunder i fremtiden!