Dette indlæg er præsenteret i samarbejde med Bente Nørgaard fra Nørgaard-Coaching

Virksomhedens største aktiv er medarbejderne, for ejeren kan jo ikke vide eller gøre alt selv. Det gælder også for soloselvstændige. Vejen til bundlinjen går gennem mennesker. Vi skal derfor have det godt for at gøre vores bedste. Vi skal naturligvis tjene penge til ejerkredsen, investorerne og aktionærerne, men det skal også være sjovt at gå på arbejde. Vi køber for at opnå eller undgå. Vi holder fokus her, når vi træffer valg. Der er nemlig konsekvenser ved alle valg – såvel på pris som på gevinst ved trivsel.

For ca. 100 år siden udtalte Henry Ford, ejer og stifter af Ford-fabrikkerne ”hver gang jeg har brug for ekstra hænder til mine maskiner, så får jeg et helt menneske”

Samfundet har ændret sig fra at være et industrisamfund til et digitalt samfund. ”Tempoknappen” er for længst trykket i bund. Hjernen kan ikke følge med ved denne høje hastighed. Vi glemmer at lytte til, hvad kroppen siger, så flere bukker under for stress og rammes af følgesygdomme. Det er både dyrt og tragisk, når der ikke bliver sagt FRA. Det koster på det personlige plan, men også virksomheden rammes på bundlinjen, når frygten breder sig blandt personalet for selv at blive ramt næste gang. På sigt kan det blive en trussel for overlevelse. Desværre er stress stadigvæk tabubelagt. Vi SKAL handle, og vi skal se på det hele menneske for at skabe forandring og nedbringe stress.

Det er handlingen som skaber forandringen

Generelt ved vi for lidt om mennesker. Det er ikke hver sparet krone, som er tjent på tiltag om stressforebyggelse. Vi tegner jo heller ikke en brandforsikring, fordi vi tror, at huset brænder. Risici forsvinder ikke. Forsikrede bygninger brænder jo også. Risici afdækkes for at minimere tab, som vi kender fra AP Møller’s motto med ”rettidigt omhu”. Stressforebyggelse er afdækning af risiko både mentalt og økonomisk.

Vi skal lære mere om andre knapper end tempoknappen, når vi ønsker fremdrift

Vi skal nyde, førend vi kan yde uden ”tilbagelænethed” – om end ordsproget lyder omvendt.

Tænke ”knapper” som mening, mestring, ledelse, balance, medindflydelse, resultater og kolleger i snakken om motivationsfaktorer for at skabe ”god arbejdslyst”, som mere end blot en hilsen.

Penge er ikke et mål i sig selv, men et middel til at købe noget, som dækker vores behov. En lønforhøjelse bliver hurtigt hverdag efter 3 måneder, som har skabt nye vaner. Frihed har større betydning, fordi vi i princippet ikke mangler penge men tid. Tid er mere værd end penge. Tid er liv. Livet er kostbart. Bevidstheden om værdierne er vigtige for at opnå livskvalitet, som du måske har hørt eller læst qua den japanske hemmelighed fra Okinawa.

Hvad er det, som får medarbejderne til at stå op om morgenen, møde op på virksomheden med et smil og smitte flere kolleger med, så kunderne får ”god service,” og chefen smiler veltilpas?

 ”Service” er ikke tilstrækkeligt. Alle kunder forventer at få service, hvor de handler. Det gælder også for medarbejderne, som forventer at blive set og hørt som menneske, hvor de arbejder..

Mening er en faktor med størst effekt på at skabe god arbejdslyst, men også ledelse har en stor effekt, hvor faglige og sociale kompetencer spiller en afgørende rolle. Set fra et økonomisk perspektiv udgør ledelsen relativt få personer, mens øvrige medarbejdere udgør en større skare, når der skal investeres i bæredygtig bundlinje via mennesker. Ledelsen bestemmer, hvordan virksomheden skal drives med de muligheder og risici, som er. Min pointe er blot at henlede opmærksomheden på, at alle valg har konsekvenser som smitter bundlinjen med både røde og sorte tal.

Alle fortjener livskvalitet og et job med mening for at opnå arbejdsglæde. Læs arbejdsglæde som win-win; opnå positiv energi i form af højere effektivitet, produktivitet og flow. Tjek effekten på bundlinjen!

Med taknemmelighed og arbejdsglæde undgås stress

 Vores mindset er enten styrkende eller begrænset. Vælg knappen ”opnå” eller ”undgå” med de konsekvenser på pris og gevinst, som er. Hvem snakker du med, når du har brug for sparring på fremdrift og bedre bundlinje via mennesker? – din handling skaber forandring.

Vigtige faktorer indgår med forskellig effekt, så gør brug af opskriften på trivsel i virkeligheden og skab mulighed for, at alle får et job med mening, som kan mestres.

Glem at gå i takt. Det styrker at arbejde i samme retning, om end vi er forskellige.

I et dynamisk samfund som det danske med mere ”work-life-blend”, er det vigtigt at holde fokus også på balance; en form for linedans hvor foden for hvert skridt skal finde et nyt fixpunkt.

Vi har altid et valg, hver dag og hver gang, der opstår en ny situation!