Indlæser Begivenheder
Denne event er passeret.

Tema

Er du heller ikke helt klar over, hvad denne nye persondataforordning kommer til at betyde for din virksomhed? Så kan du blive ordentligt klædt på til Favrskov Erhvervsråds seminar om netop dette tema. 

 

Den nye persondataforordning, som gælder fra den 25. maj 2018, giver anledning til mange spørgsmål på grund af de ekstra skrappe krav til opbevaring af persondata og de varslede bødesummer, hvis altså loven ikke bliver overholdt.

Har din virksomhed jobansøgere og ansatte, og bruger virksomheden et mailsystem til at sende fakturaer, så opbevarer I højst sandsynligt både navne, adresser, e-mails og andre persondata, som er omfattet af de eksisterende og kommende, øgede persondataretlige krav. Dette stiller dermed nye krav til virksomhedens IT systemer. Du kan dog, med de rette værktøjer, sikre, at personoplysninger bliver behandlet og opbevaret korrekt efter den nye persondataforordning. Du vil på seminaret få vist hvilke konkrete IT-værktøjer kan hjælpe dig med, at sikre at virksomheden lever op til de nye krav.

På seminaret får du bl.a. svar på spørgsmål om: Hvem er omfattet af loven? Hvilke persondata gør sig gældende?  Og hvordan får vi overblik i alle persondata?

Som deltager får du på en enkelt formiddag et godt og konkret overblik over persondataforordningen. Du får også nyttig viden om, hvad du kan gøre i din virksomhed for at nå i mål med succes inden den 25. maj. Dagen efter arrangementet kan du kvit og frit i op til 1 time få præcis den rådgivning fra eksperterne, som du har brug for.

Program

8.30 – 8.45:
Erhvervsrådet og HR solutions byder velkommen

8.45 – 10.15:
Overblik over hvordan persondataforordningen kan berøre din virksomhed. Vi sætter fokus på den praktiske tilgang til persondataforordningen, konkretiseret med let anvendelige IT-løsninger i øjenhøjde. Vi kommer med forslag til, hvordan din virksomheds data kan sikres mod interne og eksterne brister og dermed overholde persondataforordningen. Hvordan får man det sidste på plads inden ikrafttrædelsen, og hvilke tiltag kan være med til at sikre overholdelse af forordningen og samtidig forbedre processer og sikkerhed.

Indlæg fra Kim Bonde, Røsfeld IT A/S

10.15 – 10.30:
Kort pause

10.30 – 11.00:
Kamstrup er en stor og succesfuld virksomhed i vækst, som har sat mange ressourcer af til persondataforordningen. Du får et spændende indblik i, hvordan Kamstrup har grebet det an, og hvilke overvejelser gør de sig omkring persondataforordningen, herunder hvordan de sikrer, at de ansatte behandler persondata hensigtsmæssigt.

Indlæg fra Data Protection Officer, Malene Koustrup Dich, Kamstrup A/S

11.00 – 12.00:
Sandwich og gruppearbejde: Hold på 3-4 personer får opgaver og spørgsmål som drøftes og efterfølgende gennemgås i plenum.

12.00 – 12.45:
MyHRsol: ÉT SYSTEM – FLERE LØSNINGER – Understøtter den nye datafordning

Modulopbygget HR System, til online rekruttering, opbevaring af medarbejderdata, løbende opfølgning på fokusområder samt kontinuerlig dialog imellem ledere og medarbejdere.

Indlæg fra Jeanne Crump, HR Solutions A/S

12.45 – 13.00: 
Spørgsmål og opsamling på dagen samt orientering om individuel sparring.

Opfølgningsdag

Tirsdag den 8. maj: Opfølgningsdag med valgfri 1 times individuel sparring. På opfølgningsmødet får hver enkelt deltager mulighed for at drøfte netop deres virksomheds overvejelser omkring persondata.

 

Deltagergebyr: Pris pr deltagende virksomhed (max 2 personer fra hver virksomhed) er kr. 750 for medlemmer og kr. 1.000 for ikke-medlemmer.

Partnere

Røsfeld IT v Kim Bonde

HR Solutions v Jeanne Crump

Malene Koustrup Dich, Data Protection Officer (DPO) I Kamstrup

Ansvarlig for arrangementet

Steffen Larsen – Favrskov Erhvervsråd