Dette indlæg er skrevet af Erhvervschef Søren Asp Mikkelsen og oprindeligt bragt på Aarhus Stiftstidende 

For få uger siden kom Dansk Industris årlige undersøgelse af erhvervsklimaet i danske kommuner. Undersøgelsen viser, at det betyder noget, hvordan lokale politikere og embedsmænd ser på virksomhederne i deres område.

Virksomhedslederne skal selv tage ansvar for udvikling og drift i deres virksomheder. Men rammevilkårene bestemmes blandt andet i kommunerne. Ligesom kommunernes image betyder noget for at kunne tiltrække nye virksomheder og arbejdskraft til området.

Så vil man have tilgang af borgere og virksomheder, så må man oppe sig i de kommunale forvaltninger. Og det gør man heldigvis mange steder.

I det østjyske er duksene i 2018 (igen) Skanderborg og Favrskov. Skanderborg med en samlet 9. plads og Favrskov en samlet 10. plads.

Et af de bemærkelsesværdige resultater i DI-undersøgelsen i år er, at Favrskov blev bedst af alle til at hjælpe virksomhederne med at finde arbejdskraft. Danmarksmester i arbejdskraft – intet mindre.

At svinge sig op på en førsteplads er en stor præstation. Hvorfor det? Fordi Favrskov har landets 5. laveste arbejdsløshed på bare 2,5 procent. Så hvor skal arbejdskraften komme fra?

Udover held ligger der bag enhver førsteplads viljen og evnen til at gå ekstra langt på literen og prøve nye ideer af. Gør man som i går, flytter man ingenting i en situation med mangel på arbejdskraft.

Her er to eksempler, hvor det lokale jobcenter har prøvet nye muligheder af:

  1. I Favrskov er godt 800 mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Opgivet af sig selv og de fleste andre. De kan ikke gå ind i et normalt fuldtidsjob i morgen. Nedslidning, stress, sygdom, sprogvanskeligheder og meget andet ligger bag. Men med hjælp og den rigtige indstilling kan og vil mange bidrage; måske i et deltidsjob, måske i en anden funktion end tidligere, måske i et team som afløser for pressede medarbejdere. Gennem et samarbejde med Code of Care-organisationen afprøves nye redskaber i Favrskov sammen med en gruppe erhvervsledere: personlighedstest for at finde ind til kompetencerne bag arbejdsløsheden, besøg på virksomheder i små grupper, så den mentale afstand til en arbejdsplads mindskes, aktivering af erhvervsledernes netværk med fortællinger om, at de bedste og mest loyale medarbejdere ofte er dem, der er kommet ind fra kanten.
  2. Stærk dialog med virksomheder og en opsøgende indsats har fået Jobcenter Favrskov ud til virksomheder, der ikke tidligere var “kunder” – og som måske havde en negativ forestilling om et offentligt jobcenter. “Ud i marken tilgangen” har krævet telemarktingkampagne, terrængående jobkonsulenter og politisk fokus i kommunen. Og vupti, pludselig var det ikke alene de ledige borgeres vilkår, jobkonsulenterne havde blik for, men også virksomhedernes behov og hverdag. Opfølgning, mentorkurser til ildsjæle på virksomheder, og mange andre redskaber er taget i brug for at skabe de rammevilkår, der gør, at der kan skabes et match mellem en virksomheds hverdag og behov og den arbejdskraft, der er til rådighed.

Nå, hvad er nyt, vil nogen spørge? Det er den stædige insisteren på, at der SKAL prøves nye redskaber af, at folk på kanten ER en ressource, og ikke en belastning, og at vi KAN lykkes med at gå en anden vej, hvis vi ØVER OS længe nok.

I løbet af de første otte måneder af 2018 er 59 personer fra kanten i Favrskov kommet i job og blevet selvforsørgende, mens 34 er godt på vej gennem småjobs sideløbende med en praktik.