Netværket Favrskov Forretning Online

For medarbejdere og beslutningstagere i virksomhederne i Favrskov, der driver hele eller store dele af deres forretning online.
Er du en del af en webbaseret virksomhed, der har fokus på e-handel, er Favrskov Forretning Online helt sikkert noget for dig.

Formål

Nøgleordet er vidensdeling. Målet er at skabe udvikling med e-handel igennem sparring mellem virksomhederne, faglige oplæg
og kompetenceudvikling. Hensigten er at skabe et lokalt netværk med vidensdeling, erfaringsudveksling og generering af nye ideer
til at tage med hjem og sætte handling bag.

Målgruppen

Deltagerne arbejder på forskelligvis med e-handel, som webshops, markedsføring og det praktiske. Det forventes, at deltagerne er
indstillet på at bidrage med emner og udfordringer, som fylder i hverdagen – være nysgerrige på hinandens e-business.
Succeser skabes i fællesskab

Hvem og hvordan

Netværket er opstartet i 2019, og er forlænget til primo 2021, da det ikke har været muligt at afholde fysiske netværksmøder p.g.a. Covid-19.

Netværksmøder:

  1. “Fremtidens e-handel” er afholdt den 17.12.2019
  2. “Kundeservice online” er afholdt den 26.02.2020
  3. “Content” afholdes den 26.08.2020 (tidligere annonceret den 14.04.2020)
  4. “Kampagnestyring” afholdes den 21.10.2020
  5. “Eksport” afholdes den 16.12.2020
  6. “Joker – Next Step” afholdes den 10.02.2021

Netværksmøderne faciliteres af Jan Erik Elgaard, Elgaard Mancom evt. med ekstern foredragsholder samt tid til deling, sparring & networking.
Favrskov Erhvervsråd har rollen som vært og tovholder på den praktiske del. Netværksmøderne afholdes lokalt på virksomhederne.
Det er derfor en unik mulighed til at påtage sig rollen som vært og hermed præsentere sin virksomhed eller arbejdsplads.
Kontakt Favrskov Erhvervsråd hvis du har lyst til at være vært.

Netværksmøderne beskrives nærmere under fanen “arrangementer”, som løbende a’jourføres. Det er også her, at tilmelding finder sted.
Se mere her. Husk også at tilmelde dig Nyhedsbrevet, hvis du ikke allerede er modtager. Her bliver netværksmøderne også præsenteret.
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her

Netværket er gratis for alle virksomheder i Favrskov indenfor målgruppen – og finansieret af Favrskov Kommune.

Kontakt & spørgsmål

Favrskov Erhvervsråd på tlf. +45 86967711,
eller mail info@favrskoverhverv.dk

Vær med i fællesskabet af Favrskov Forretning Online på Facebook. Tilmeld dig her.