Formål

Som medlem af Favrskov Erhvervsråd har du adgang til en række medlemsarrangementer
og netværksaktiviteter – herunder store netværksarrangementer, som vi kalder Favrskov Netværk.
Formålet med arrangementerne er, at du som deltager får skabt nogle nye relationer
og får mulighed for at pleje de kontakter, du har i forvejen.

Hvem og hvordan

Vores store netværksarrangementer er for medlemmer af Favrskov Erhvervsråd.
Emnerne der bliver taget op spænder vidt – det vigtigste er at vi får snakket sammen.
Alle planlagte events kan ses her.

Frekvens

Der afholdes ca. 6 store netværksarrangementer om året.

Kontakt

Favrskov Erhvervsråd på tlf. +45 86967711,
eller mail info@favrskoverhverv.dk