Dette indlæg er præsenteret i samarbejde med Annette S. Schmidt fra effect.dk

Har I undret jer over, hvorfor nogle virksomheder bliver ved med at opleve

 • Høj kassation i produktionen
 • Fejlslagne projekter
 • Høj personaleomsætning
 • Udmattelse og mistrivsel, fx stress-sygemeldinger
 • Røde tal på bundlinjen
 • Strategier, der ikke eksekveres
 • Det ene uheld efter det andet

Også selvom der sættes flere og flere projekter i søen for at undgå at de uønskede situationer. Det skyldes ikke uheldige ydre omstændigheder, men virksomhedens eget energiniveau. Med andre ord tiltrækker man selv, det, man udsættes for. Det fantastiske er, at virksomhedens potentiale kan forløses ved at se på symptomerne med nye øjne.    

DET SAMME SKER IGEN OG IGEN
Den samme stilling skal besættes igen og igen. Den nye medarbejder med stor viden og kompetence, bliver ligeså forvirret og ubeslutsom som resten at afdelingen på kort tid. Selv små projekter ender altid som store og omfangsrige.

Organisationer er et system og et felt af energier, som man træder ind i, når man møder. Systemer søger altid balance og bliver ved med at udfylde huller ubevidst.  Og de samme symptomer bliver dermed ved med at vise sig, bare i forskellige forklædninger rundt om i organisationen indtil nogen får øje på den egentlige årsag.

Problemets rod befinder sig et helt andet sted, end der hvor symptomet viser sig. Der er noget, man ikke ser, ikke siger, ikke hører.

Når vi oplever noget på arbejde, der ikke er til at forstå/ikke giver mening, så bliver vi forvirrede, frustrerede, vrede eller magtesløse. Vi kobler enten hjernen eller hjertet fra for at udholde at forblive i situationen, og herved opstår ubalancer. Det, der sker, er at energien sætter sig fast på et lavt niveau.

Når energien er lav, er det fordi man står med virkningen af en årsag, der stammer fra tidligere. Og derfor får man ikke løst problemet, selvom man kaster al sin energi ind på fx at lave instrukser, overvåge, uddanne, nyansætte, informere, afskedige mv. Tværtimod.

De for længst glemte årsager kan fx være

 • Pludselig fyring af en skattet kollega for år tilbage
 • Tidligere store betalingsproblemer
 • Flytning/fusion
 • Kerneydelsen blev neddroslet til fordel for nye produkter og markeder
 • Den oprindelige ejer drak i smug
 • Missionen er aldrig blevet fastlagt
 • Virksomheden er opstået på baggrund af uenighed blandt tidligere ejere

ENERGI SKABER HANDLEKRAFT OG VÆKST PÅ ALLE NIVEAUER

Alt er energi, og energi arbejder helt ubevidst. Energi kan dog mærkes af de fleste fx ”det her møde var fyldt med dårlig energi, vi kom ingen vegne”, eller her er en mærkbar dårlig energi mellem kolleger/afdelinger og man tænker, ”de får ikke lavet noget produktivt sammen” eller man kan måske ligefrem mærke, hvordan ”kulden hænger i væggene”, når man træder ind i en virksomhed.

Den alt for lave energifrekvens er altså selvskabt, da den er bundet i årsag og virkning. Årsager skal findes i fortidens handlinger og organisationens måde at bearbejde dem på. Når den bundne energi forløses, forløses organisationens potentiale.

HVORDAN FINDER MAN IND TIL ÅRSAGERNE OG FORLØSER DEM  

En metode til at få kendskab til årsagerne er at optegne organisationens tidslinje. En tidslinje som fra opståen og til nu angiver de hændelser/begivenheder, der har udviklet, forandret og formet organisationen til det, den er i dag.

Når man beskæftiger sig med organisations tidslinje/historie, er det et forsøg på at skabe mening. Og et forsøg på at få øje på de begivenheder eller hændelser, som måske ikke har fået opmærksomhed nok, eller som ikke har fået anerkendelse for, at de var skelsættende og for nogle nærmest traumatiske. Jo mere man kan åbne op for de begivenheder, der er sket og integrere dem i organisationen i stedet for at vende dem ryggen eller lade dem forblive elefanten i rummet, jo mindre/ingen påvirkning har de på organisationen.

En nærmere beskrivelse af metode til udarbejdelse organisationens tidslinje kan uforpligtende hentes her.